Acta Pocainia titullapa

Baltie Tēvi ir sīki, nožēlojami cilvēciņi no mazas tautiņas. Tomēr dažiem no tiem Laimes Māte ir dāvājusi vairāk prātiņa kā pārējiem. No tiem ir izauguši viedi burtnieki un zintnieki. Še ir savāktas Dr. Cibiņa, Dr. Buņģa, Dr. Hab. hist. Pintiķa un citu viedajo pētījumi, prātojumi un atzinumi. Labākos no tiem Krīvu Krīvs BērziņTēvs ir pat apbalvojis ar 6 mārciņām Pokaiņu Servelādes!