Balto Tēvu Dainu cibiņa


Sērdienīšu daiļrade

Baltam Tēvam ģitārs bija,
Laimas mēte gulēja.
Viņai blakus lauva bija
Kura vējā ņurgājās.
(sacereeja S. Krista)Balto Tēvu daiļradeBaltie Tēvi saguruši,
pan Valdovski baidījās,
Nebaidaties, Baltie Tēvi,
Vēl Lāčplēsis talkā nāks!
(pierakstīja: ZS KaT)
Zaķis bada Zikurātu,
Krīvi klusi kaktā dus-
Nespēj koklēt, nespēj sargāt,
Lāčplēsis joprojām kluss...
(pierakstīja DiT)


Baltie Tēvi purvus brida
Kārklu vīzēm kājiņā,
Kalniņtēvs garām trauc
Rakstitām'i kamanām.
(pierakstīja: DaT)
Dauguļtēvs ar Sūnutēvu,
Abi divi priecajās-
Zikurātu pārdevuši,
Sidrabiņu sijājās.
(pierakstīja: ZS KaT)


Hamburgeri, kokakola-
Dauguļtēva barībiņa,
Purva rāva, sūnas, ķērpji-
Balto Tēvu badamaize.
(pierakstīja: ZS KaT)
Baltie Tēvi purvus brida,
Basajām kājiņām,
Bajāriņi, vagariņi,
Tie purvinu nicinaaja.
(pierakstīja: ZS KaT)


Purva mošķi baidijās 
Kalniņtēvu ieraugot-
Spranči viņus apēdīs,
Ozeriņus maksādami.
(pierakstīja: DaT)
Lāču plēša spalvu ausis
Dziļi tumšā purvā dus,
Balto Tēvu kokļu šķindai
Jāliek tumsas varai zust!
(pierakstīja: DiT)


Kalniņtēvs skaļi raud
Margota'i bajārtaurē
Labieš'rati salūzuši
Pūriem naudu vadājot.
(pierakstīja: DaT)
Kur tu skrēji Kalniņtēvs'i
Izmargotiem ratiņiem?
Skriešu sliekas apraudzīt'i
Vai ir treknas izaugušas.
(pierakstīja: DaT)


Kalniņtēvs - Baltaistēvs,
Rijā lieca muguriņu,
Veckalniņš - Vagariņš,
Ar rīkstīti uzskaitīja.
(pierakstīja: ZS KaT)
Karstā saulē nobirst ziedi
Mana daiļā vaiņaga-
Svēta birzī mērkšu dziļi
Gardum gardā svetdzirā.
(pierakstīja: DiT)


Pazūd migla rītausmā,
Novīst ziedi vaiņagā,
Sūti rasu, Rasas māte
Lai atspirga vizbulītes.
(pierakstīja: DiT)
Nevajaga man, bāliņi,
Spoguļoties avotā-
Nolaizīju spoži, spoži
Kunga kurpi piedarbā
(pierakstīja: DiT)


Nesiet rasu, tautu dēli
Lejiet manā vaiņagā-
Lai domāja krusta neši,
Ka nopinu rītausmā.
(pierakstīja: DiT)
Turiet tiras savas bārzdas,
Mērciet dzidrā avotā,
Lai nevienas pašas švīkas
Neredz kunga zābakā.
(pierakstīja: DiT)


Tautiets saujām rasu lēja
Manam ziedu vaiņagam.
Kad iemiju sieku zelta,
Abi kopā koklējām.
(pierakstīja: DiT)
Trejas dienas nedabūju
Bučot kunga zābakstulmu!
Nāc, krustnesi, sniedz zābaku -
Drīz zaudēšu kūkumiņu!
(pierakstīja: DiT)


Sūti manim, Laimes māte,
Kungu stalti atjājot!
Augstu kāpslī viņam kāja-
Maz jāliecas bučojot.
(pierakstīja: DiT)
Pavasara saules stari
Žāvē manu vainadziņu!
Kur jūs esat, tautu dēli,
Ar rasiņas nesumiņu?!
(pierakstīja: DiT)


Es izspļāvu indes šalti
Jaunu meitu pulciņā-
Stāves stingri vainadziņi
Karstajā galviņā
(pierakstīja: DiT)
Dubļu pilna mana bārzda
Kunga kurpi pucējot,
Prieka pilna dvēselīte
Zābakstulmu aplaizot.
(pierakstīja: DiT)


Dod, bāliņi, pabučoti
Sava kunga zābakstulmu!
Neskaud citiem tēva dēliem
Garšot gardo zābaksmēru.
(pierakstīja: DiT)
Krīva bārzdu svētvakarā
Vaidelote bluķī spiež.
Vai ar bluķi, vai bez bārzdas
Svētā birzī krīvi sēž.
(pierakstīja: DiT)


Vagars sprauda dzelžu riņķi
Baltā Tēva degunā.
Bez deguna svētvakarā
Dodas krīvi koklējumā.
(pierakstīja: DiT)
Dišu tēvs ar bišu māti
Abi dūca vakarā - 
Bišu māte medu dzēra,
Dish'tēvs kokles skandināja.
(pierakstīja: ET)


Balti, kārni garainīši 
No purviņa augšā kāpa,
Tur raudāja Baltie Tēvi,
Velīšos aiziedami.
(pierakstīja: ZS KaT)
No purviņa migla kāpa,
Veļiem ceļu rādīdama-
Tā izdzisa Baltie Tēvi,
Kā skaliņi plēnēdami.
(pierakstīja: ZS KaT)


Bajārs biju, bajārs būšu,
Bajārs mūžam palikšu,
Un par kaudzi ozeriņu,
Zikurātu pārdošu.
(atzinās:ZS KaT)Ieziepēju baltu striķi,
Bēri jūdzu kamanās.
Rokā jēmu sidrabkokli,
Brauc uz mežu dziedādams!

Noskanēja sidrabkokle,
Striķis trūka vaidēdams.
Bēris mani mājās vilka
Kaa briedītis dancodams.
(pierakstīja: ZvT )Dar man tēv(i)s pastaliņas,
Šuj man ūzas māmuliņa,
Liec man salmu cepurīti
Skola iet man (ne)gribas.

Pieloc, māsiņ, skolas cibu
Visādiem labumiem -
Vidū maizes riecieniņš,
Apkārt kokles alutiņš. 
(pierakstīja: MaT)
Krīt sniedziņš sīkām pārslām,
Un blāvas zvaigznes makonīši sedz.
Vel vīrus šķidrām bārzdām
Uz tumšās skuju takas redz.

Tiem solis lēns, pēc garās klaušu dienas.
Dažs labs no kājām sersnā krīt...
Un kokles nava vairs ne vienas.
Diez, saule uzlēks viņiem rīt ?
(pierakstīja: MaT)