Scenārijs
krīvu video “Nirvāna ir tepat blakus”

***

KK BT bija vēlējis BT savu koklējumu novest lidz uzvarošām beigām - Krustnešu un Slikto Tēvu aizraidīšnai. Kas no tā visa sanāca un kā Tas Viss Galu Galā Izskatījās - par to arī ir šis stāsts...

Pati filma ievelkama nāsīs teitan. FILMA. Fo-rm-āts (kas tas tāds?!) - DivX. Izmērs - 78 M(ārciņas). Ko-de-ks DivX.3.22b (???) - teitan, ja kādam vēl nav.

Laikam ritot un Pērkontēvam niknus zibeņus metot par Balto tēvu lēnīgumu ir tapis Balto tēvu filmas atjaunināts izlaidums augstākā izšķirtspējā un jaunākā ko-dē-ju-mā. Tad nu lūk, Atjauninātā Filma 480x576 acīs H264 ko-dē-ju-mā (kaut kas šai vārdā šķiet pazīstams - kaut kas no koklēs vārdā ir).

***

Filmas sākumā tiek rādīta tai piešķirtā Pokaiņu servelādes balva – riebīgi nolauzts gabals Pokaņu servelādes ar emblēmu.
Titri : “Krīvu Domes piešķirta par daiļu vaidu Balto Tēvu dzīvītes patiesā apdainošanā             Paraksts: Krīvu Krīvs Bērziņtēvs”

1. aina
Teicējs uz bildes fona

Teicējs:
Jau 68000 gadu mūsu Dievzemītē atrodas Visuma vieduma centrs. Pokaiņu meža svētkalna Zikurāta priesteriem nieks vien bija izsaukt šļūdoni, lai atvēsinātos un izgaiņātu odus, kā arī vadīt visas zemes tautas. Šajā zemē mīt svētākie no ļaudīm – Baltie Tēvi. To galvenā svētnodarbe ir kokļu skandēšana. Lai saglabātu savu svētumu, viņi ir gatavi bučot zābaku jebkuriem kungiem.
Paralēli var parādīt Pokaiņu karti, Čurļoņa bildi utt., ja tas šķiet lietderīgi

2. aina
Baltais Tēvs uz bildes fona

BT (skandinādams zilbju ritmā 2 kokles): Ja ir dabonami 3 BT, tad katrs lai skaita savu pantiņu
Mācījām mēs senos grieķus
Raupjām rokām tempļus celt
Piespiedām mēs ēģiptiešus
Piramīdām bluķus velt

Tagad tikai koklēt tiecos
Svētā dzirā mēli mērkt
Svētavotus dučiem radīt
Līdz ar dieviem gavilēt

Sūti manim Laimes māte
Kungu stalti atjājot
Augstu kāpslī viņam kāja
Maz jāliecas bučojot

3. aina
Teicējs uz bildes fona

Teicējs:
Koklēšanas un sava svētuma pārņemti Baltie Tēvi sāka dzīvot kokos un pārtikt no sēnēm, vēl daļa kļuva par reņģu ēdājiem. Tā tie tapa par mazu tautu, ko jau daudzus gadsimtus paverdzina krustneši, komunisti un kolonisti. Apspiedēju uzdevumā vagari nesaudzīgi atrauj BT no koklēšanas un liek tiem šķūrēt ceļus un būvēt mūra pilis.

4. aina
Vagars uz bildes fona

Vagara sonets:
Braši mūsu rikšotāji staltie
Gribam platus ceļus jāt
Daiļas mūsu staigulotes ņiprās
Ko mūra pilīs priecināt

Ādas pletnes ir cieši rokās
Lai Baltie Tēvi bītos mūs
Ceļus stumt un pilis būvēt
Nav nokratāms šis stingrais jūgs

Lai bruņinieks ar Lāčplēsi peldas
Lai Spīdola ar Laimdotu strīdas
Spaidīsim Baltos Tēvus kā gnīdas

Ceļus plašus še vilksim
Pilis staltas te sliesim
Svešniekiem visu to celsim

5. aina
2 BT velk pa zemi 1.5 m garu koka sprunguli aiz striķiem, kas piesiets tam katrā galā, tādejādi līdzinot ceļu. Aiz BT iet vagars, kas tos maigi paskubina ar garu vicu, kam klāt vēl palikušas lapas.

Teicējs fonā:

Pātaga spiež Baltos Tēvus
Smagās šķūtis pavilkt spēt
Nekoklējot paiet dienas
Liktens liek tiem izsusēt

6. aina
Redzams BT uzbūvētais ceļš – asfaltēta šoseja

7. aina
BT vāc akmeņus, pametot tos cits citam pa ķēdīti. Katrs akmens tiek noglāstīts un noskūpstīts

Teicējs fonā:

Svētas rokas Baltiem Tēviem
Akmeņi to visu jūt
Saulei pretim grib tie doties
Nekas nespēs savaldīt

8. aina
BT vagara vadībā krauj zemē akmentiņu rindu, kas atgādina pils pamatus. Vagars ar vicu norāda uz vietu, kur likt katru akmeni.

Teicējs fonā:

Balto Tēvu slāpju slacīts
Svētakmeņos pārtop granīts
Velti vagars liek tos rindās
Universs tos velk kā magnēts

9. aina
Redzams teletornis

10. aina
Krustnese uz bildes fona

Krustnese:
Es krustnese melnā un staltā
Milzīgu krustu kas valkā
Ar pātagu baurus tik pļaukā

Zābaks tīk man spoži pulēts
Balto Tēvu bārdām pucēts
Viņu asariņām slacīts

Vaiņags spiež man galvu dikti
Vagars cels man mūra pili
Saplosīšu tur to strikti

11. aina
Krustnese efektīgi tuvojas pa asfaltētās šosejas vidu. Baltie Tēvi grūstīdamies saklūp bučot tai zābakus, kamēr vagars godbijīgi klanās gabaliņu nostāk. Baltie Tēvi pieceļas no kundzes zābaka melnām mutēm.

Teicējs fonā:

Turiet tīras savas bārzdas
Mērciet dzidrā avotā
Lai nevienas pašas švīkas
Neredz kundzes zābakā

12. aina
Krustnese un vagars. Krustnese kādu brīdi blenž uz teletorni. Tad redzami tikai viņas zābaki, kas spārda iepriekš rādītos pils pamatus. Tad krustnese ar rokām rāda vagaram, ka ir gribējusi zemu taisnstūrveida celtni, bet dabūjusi smailu torni. Vagars bijīgā kūkumā saliktu muguru tiek pletnēts.

Teicējs fonā:

Zemos mūros tumšus darbus
Svešas acis nespēj pelt
Svētakmeņu staltais krāvums
Tikumu liek godā celt

13. aina
BT ar skubu, klupdami krisdami, zūd krūmos. Tur tie atver kokles, sāk kāri dzert. Tad viens no viniem pamana krūma apakšā sēnes (marinētas sēnītes, saspraustas uz kociņiem). BT sāk ēst sēnes, bilde aizpeld.

Teicējs fonā:

Apspiedēju sīkās ķildas
Ļauj dzesēt slāpes krūmmalā
Laimes Mātes sēņu dārziņš
Aizved tālāk līksmībā

14. aina
Samurajs uz bildes fona.

Samurajs:

sēnes atved šeit
samurajus viskošākos
sakuras rokās

bāliņi mokās
bušido tiem jāapgūst
kokles džinkst

krustneši bīstas
samuraji šķēpus trin
bāliņi koklē

15. aina
Redzams tikai samurajs, kurš vēcina ar sakuras zaru un izkliedz stiprus vārdus pret krustnešiem.

Samurajs:

Bānzai, bānzai, bānzai!
Pauze
Spīguļo, saulīt, spīguļo!
Pauze
Ar garaspēku pret karaspēku!

16. aina
Vagars un krustnese pa šoseju ar paceltām rokām iet atmuguriski.

Krustnese: “Gitļer kaputt!”
Vagars: “Dekolonizācija un repatriācija!”
Krustnese: “Eiropas savienība un NATO”
Vagars: “Integrācija un asimilācija!”
Krustnese: “Donnerwetter , Donnerwetter , Donnerwetter”
Vagars: “Mmmmāāāātj”

17. aina
Rituāla koklēšana ar samuraju – samurajs sēžot sakrustotām kājām ieņem malku, pēc tam 3 bāleliņi izklupienā.

Samurajs: “Par imperatoru”
BT: “Par Pērkontēvu”
Samurajs: “Par imperatrisi”
BT: “Par Laimes Māti”
Samurajs: “Par Fudzijamu”
BT (triumfējoši): “Par Zīīīīīkūūūūūūūrāāāāāātūūūūū”

Bilde satumst.

Teicējs fonā satumsušajai bildei:

Dienu koklē, divas koklē
Debesis ar zemi jūk
Nirvāna ir tepat blakām
Svētā brīdī maņas brūk

18. aina
Rāpojošs BT:
- jāparāda, ka aizrāpo garām;
- kameras rāpojiens caur zāli
- kamera uzrāpo mašīnas ritenim
- BT nolūzt (uz 5 sec)

Teicējs fonā:

Stiprākais no Baltiem Tēviem
Koklējumu pamest steidz
Lāčplēsis kaut tu pats būtu
Kokļu stīgas spēkus beidz

- parādās krustnese, kas iedarbina mašīnu un uzgāzē
- bilde samiglojas ar skatu uz BT;
- bilde noskaidrojas un mašīnas vietā ir lauva. Arī mašīnas rūkoņa ir pārtapusi lauvas rūkoņā. Iestājas fināla bilde ar dusošo BT, kam rokās vagara vica un blakām kokle. Blakām var būt vāze ar samuraja sakuru tajā (ūdens krūkas analogs).

Teicējs fonā:

Rīta stundai zelts ir mutē
Bāliņam tas šķiet par daudz
Nirvānā tam gribas palikt
Kas Baltam Tēvam netiks ļauts

Tuksnesis no slāpēm rodas
Svētā rītā guļu liedz
Lauva rūc, lai bāliņš mostas
Nedzird tas, ko zvēriņš kliedz

Sēnes, kokles, samuraji
Neļaus Tevim atmosties.
Optisks māns ir ūdens krūka
Mūžam būs Tev slāpes ciest

Vai, vai, vai, vai…

Beigas