IEVADS PIRMAJIEM TRĪS ACTA POCAINIA NUMURIEM


 Pokainoloģija šogad svin savu 68002. gadadienu. Man ir liels prieks, ka tieši šajā skaistajā jubilejas gadā mēs varam uzsākt ACTA POCAINIA izdošanu.

Pakavējoties pie Pokainoloģijas vēstures, es gribētu atzīmēt, ka pamatus tai ielika mūsu senči pirms 68002 gadiem izveidodami Pokaiņos svētakmeņu svētkrāvumu. Ar šo gadu arī sākās Strukturētā Visuma ēra, jo tieši Pokaiņu svētakmeņi nosaka Visuma gravitācijas konstanti un caur to arī Visuma uzbūvi. Kā viedi norādījis izcilais Mazo Praviešu pārstāvis Perteļu Pidriķis, tad mūsu senči bija tie, kas no Ziemeļa namdurvīm atsauca uz Dievzemīti Šļūdoni (sk. ACTA POCAINIA, Nr. 1, 68002). Man personiski nav šaubu, ka tas tika izdarīts, lai pārbaudītu Pokaiņu svētkrāvumu izturību, jo Visuma strukturēšana nav joka lieta. Un krāvumi izturēja! Es gribētu teikt, ka ar Šļūdoni mūsu drosmīgie senči norūdīja jauno strukturēto Visumu, lai tajā varētu zelt un koklēt gan Latvju tauta, gan visas citas tautas. Diemžēl Norūdītajā Visumā citas tautas nekavējās sākt darīt pāri mūsu mazās zemītes iemītniekiem, bet tas jau ir cits stāsts. Kā izrādījās, tad mazām tautām nepalīdz pat Visuma rūdīšana.

Nākamais lielākais ieguldījums Pokainoloģijā ir Vīka Tēva atklāsmes. Pierādīdams sevi kā spožu Latviešu Virsbramani, īstenu Latvju Zintnieku un Burtnieku, viņš sniedzis neskaitāmus (vismaz sešus) pierādījumus tam, ka visas pasaules zinības ir cēlušās no Pokaiņiem. Kur citiem ir vajadzīgi zinātniski pierādījumi, tur Vīka Tēvs iztika ar mēness diametriem, Grieķijas tempļu ģeogrāfiskajām koordinātēm un mikroviļņu fotogrāfijām. Pārvietojis Kronosu uz Pokaiņiem un padarījis mūs sākumā par trāķiešu pēctečiem, bet pēc tam arī par sanskrita radītājiem, Vīka Tēvs deva izšķirošo grūdienu mūsdienu Pokainoloģijas attīstībai. Viņš ir un paliek paraugs un nesasniedzams ideāls katram pokainologam. Mēs visi esam centušies sacerēt svētblēņas, bet, katru reizi saskaroties ar jaunākajiem Vīka Tēva atklājumiem, izjūtam savu niecību patiesa Gara Lidojuma priekšā. Tiešī tādēļ ACTA POCAINIA sāk savu iznākšanu ar Vīka Tēva interviju www.latvians.lv, kura ir mūsdienu Pokainoloģijas spožākā virsotne. ACTA POCAINIA pirmais numurs satur gan pašu interviju, gan Balto Tēvu pirmās sajūsminātās atsauces. Norādes uz pilnīgākiem Vīka Tēva sacerējumu apkopojumiem var atrast Balto Tēvu mītnes vietā.

Vīka Tēva piemērs deva grūdienu plašākām zinātnieku aprindām publicēt savus pētījumus. Dr. Cibiņš kā pirmais sāka izklāstīt savus 39 gadus ilgo pētījumu rezultātus, uzdrīkstēdamies pat oponēt Vīka Tēvam. Dr. Cibiņš ir tipisks Bālais Atraitnes Dēls, Kalpa Zēns, kurš 39 gadus klusībā nodarbojās ar Neeiklīda ģeometriskā visuma perturbāciju koleratīvo analīzi, nevienam par to nestāstīdams, jo citādāk vagara pātaga ātri pārtrauktu zinātniskās atklāsmes. Bučodams kunga zābaku, viņš domās vienmēr redzēja Pokaiņu svētakmeņus. Riskēdams tikt iesiets siekstā, viņš arī šajos smagajos brīžos ar cirkuli un štangeli veica transgalaktiskos mērījumus. Tādēļ arī nav brīnums, ka viņa zinātniskie secinājumi liek aizrauties elpai katram īstam pokainologam.

Ne mazāk vieda persona ir viņa zinātniskais oponents Dr. Buņģis. Lai arī viņu ir savaņģojuši melngalvji, viņš ne uz brīdi nav zaudējis enerģētisko nabas saiti ar Pokaiņiem. Ciesdams briesmīgas sāpes no hamburgeriem un kokakolas, no kuriem ir spiests pārtikt, viņš katru dienu akurāti nolasa Ciferblakta skaitītāja rādījumus. Ciferblakta skaitītājs karājas viņa viesistabas goda vietā, tieši blakām pastalu pārim, ar kurām slavenais latvju pētnieks plāno pārnākt Dievzemītē un ar šo pašu skaitītāju vēl reizi pārstaigāt Pokaiņu svētmeža enerģētiskās tekas.

Dr. Pintiķis nekavējās izrādīt savu zinātnisko drosmi, atļaudamies patiesi traktēt vēsturi veidā, kas atšķiras no lielajām tautām izdevīgā. Norakdams visus senos romiešus zem Čūskas akmens Pokaiņu mežā, viņš parādīja kā īsti veidojās Eiropas vēsture un kas bija tās veidotāji. Taču viņš neapstājās pie sasniegtā un ārzemju arhīvos aizsāka Latviešiem tik svarīgo pētījumu - cik gari ir bijuši mūsu senči, lai, dzīvodami kokos un ēsdami sēnes, tie spētu sanest visus Pokaiņu svētakmeņus? Viennozīmīgu atbildi nav izdevies iegūt nevienam, kas lieku reizi pierāda jautātāja viedumu.

Dr. Cibiņa un Dr. Buņģa spožā zinātniskā diskusija, papildināta ar taktiskajiem Dr. Pintiķa aizrādījumiem kopā ar Kalniņa Tēva veikto Vīka Tēva vārda nozīmes analīzi veido ACTA POCAINIA otro numuru, kurš pilnībā balstīts uz www.latvians.lv diskusiju pēc leģendārās Vīka Tēva intervijas. Šeit publicētā Dr. Cibiņa un Dr. Buņģa diskusija pēc Vīka Tēva atklāsmēm ir uzskatāma par nākamo nozīmīgāko ieguldījumu mūsdienu Pokainoloģijā, kas parādīja Ciferblakta skaitītāja lomu Latviešu Visuma izpētē.

Drīz pēc šīs spožās diskusijas Dr. Cibiņš pierādīja, ka ne velti ir spējis arī pēc nosalšanas mežā vēl 39 gadus nodoties Visuma izpētei. Viņš uzdrīkstējās Dienas forumā, kurš mudž no KKK - krustnešiem, komunistiem, kolonistiem -, kā arī no bīstamiem tūdaliņiem un bajāru karadraudzes locekļiem, sākt apspriest vissvarīgāko no tēmām: "Latvieša patiesā vieta Visumā". Vienotiem spēkiem Latvju Pokainoloģijas bramaņu zieds (Dr. Cibiņš, Dr. Buņģis, Dr. Labietis, Dr. Pintiķis, Perteļu Pidriķis, Ukru Antons) metās drosmīgā un nevienlīdzīgā cīņā ar KKK/Td, gatavi aizstavēt katra Pokaiņu akmeņa svētumu (līdz pirmajam pērienam, protams). Šeit tika izdarīti daudzi fundamentāli atklājumi (Atlantīdas bojāeja Letu uzsūtītos plūdos, Leta nonākšana Pokaiņos par atteikšanos laizīt mamuta fekālijas no Gilgameša zābaka, Bizantija kā atpalikusi Latvijas province, Pokaiņu svētakmeņi kā izšķirošais Visuma uzbūvi nosakošais faktors, 2,3 miljoni letu kā pamats Atlantiem, latvieši kā īstenie uguns zagļi Prometeja vietā, Sentēvu ierakšanās sūnās Šļūdoņa laikā, Pokaiņu pārvietošanās ar gaismas ātrumu attiecībā pret pārējo Visumu, relatīvistisko efektu ietekme uz kokļu garumu, šumeri kā sašūmējusies Letu grupiņa, Bauskas gaišā kokle kā šļūdoņa un Zemes mantijas reakcijas blakusprodukts, maiju, acteku, olmeku, ēģiptiešu, nūbiešu un etrusku izcelšanās no Pokaiņiem).

Īpaši jāpiemin Ukru Antona spožā debija Pokainoloģijā - veicot dažus tikai Lācplēsim pa spēkam esošus Spīdalas vieduma cirtumus viņš parādīja Pokaiņus kā kristietības un senās Ķīnas kultūras rašanās vietu, deva nopietnu ieguldījumu latviešu patiesā garuma noteikšanā, pierādīja, ka piramīdas Ēģiptē, Divupē un Amerikā ir tikai Pokaiņu Zikurāta nožēlojams atdarinājums, pierādīja, ka Čingishans patiesībā bija driģenes saēdies Namejs un ka grieķi bija griķus mīlošie Leti. Taču pats svarīgākas, ko burtnieks atklāja, ir tas, ka "Latviešu misija ir būt sīkai un niecīgai tautiņai, kā to mums norādījuši mūsu senči, tādēļ mums jāturpina muguriņu liekšana un zābaku laizīšana arī turpmāk, lai saglabātu savu garīgo virsvadību". Par savu veikumu viņš nekavējoties saņēma Pokaiņu Servelādes (PS) balvu.

Šajā Pokainoloģijas attīstības posmā mēs redzējām pašas Laimes mātes sūtītu harmoniju starp eksaktiem mērījumiem ar Ciferblakta skaitītāju, dzejiskām atklāsmēm un patiesiem, dziļi zinātniskiem vēstures pētījumiem. Šāda vispusīga pieeja ir nesusi savus augļus - Latvieša patiesā vieta Visumā ir noteikta! Dr. Cibiņš ir nonācis tikai soļa attālumā, lai paredzētu Nameja iznākšanu no enerģētiskā tuneļa virszemē ar precizitāti līdz 2,3 nanomirkļiem. Taču arī bez tā viņš jau tagad spēja noformulēt 3 Visuma pamatvērtības - Pokaiņi, Kokle un Latvieši! Tātad latvieši caur koklēšanu un Pokaiņiem ieņem centrālo vietu Visuma hierarhijā! Visa šī bezgala auglīgā diskusija un tās spožie rezultāti veido ACTA POCAINIA trešo numuru.

Nobeigumā gribu izteikt cerību, ka īstenie Latvju zintenieki, patiesie bramaņi un viedie burtnieki, kas spējuši attīstīt Pokainoloģiju līdz tās pašreizējam līmenim, netiks nopērti un varēs turpināt savu darbu. Tagad, kas mēs spējam pieiet lietām no pilnībā apzinātas centrālās vietas Visuma hierarhijā, ir sagaidāmi īpaši spoži rezultāti.

 Dr. Sprīdītis, redaktors.