POKAIŅU AKMEŅI: PAGĀTNE VAI NĀKOTNE?

Pētot senus rakstus par laikiem, kad zemes vietā bija tikai un vienīgi kokļu jūra, nejauši tika atrastas norādes, kas lej skaidrību pār akmeņu lielo skaitu Zikurāta apkārtnē.

No šiem avotiem ir tapis skaidrs, ka tie nebija šļūdoņi, kas sanesa drazas no tālajām ziemeļu zemēm un piemēsloja svētā Zikurāta pakāji, bet saprātīgas, pat vēl vairāk – apzinātas, mūsu priekšteču darbības rezultāts.

Tai laikā, kad Pērkontēvs gatavojās Krustnešu, Komunistu un Kolonistu (KKK) slīcināšanai, kas no seniem rakstiem pazīstama kā Grēku Plūdi, un krustnešu rakstos minētais spiegs un ložņa Noass taisīja savu sili, ar kuru plānoja glābties no Pērkontēva taisnajām dusmām, senie Baltie Tēvi (BT) pulcējās Zikurātā, lai spriestu, kā pārlaist Pērkontēva ieplānotos pasākumus. Pēc zināma svētkoklējuma un upuru nešanas pie viņiem no Zikurāta izkāpa Jumis un mācīja tiem zintis.

To būtība bija sekojoša - izdzīvot plānoto pasākumu laikā var tikai tie, kas:
1. prot peldēt un/vai elpot zem ūdens;
2. prot ilgstoši lidot un iztikt bez rijamā;
3. ir pietiekoši čakli, lai uzbūvētu ūdens necaurlaidīgu sili un piekrautu to ar rijamo;
4. prot pieņemt tādu fizisko formu, kurā viss iepriekšējais ir mazsvarīgs.

Tā kā 1. un 2. BT nav dots un 3. pilnībā nebilst BT dabai, lielais BT saiets izvēlējās 4., ko īstenot Jumis viņiem arī mācīja. Zinību sauca "BT inkapsulācija" un tas, kas no BT iznāca pēc šī procesa realizācijas, ārkārtīgi līdzinājās AKMEŅIEM! Lai BT šādā stāvoklī saglabātos iespējami ilgāk, caur Zikurāta enerģētisko kanālu no Šambalas ar neitrīno palīdzību līdz šai baltai dienai tiek projicēti hologrāfiskie kokļu attēli, kuri, kā zināms, pateicoties neitrīno dabai, ir projicējami jebkur.

Tiem, kuri grib apstrīdēt šo teoriju, varētu ieteikt doties uz Zikurāta pakāji ar modificēto Ciferblakta skaitītāju (nepieciešams papildināt ar inkapsulācijas interferometru) un tuvināto to "akmeņiem". Rezultāti pārsteigs pat visskeptiskākos tūdaliņus un melngalvjus!

CVC2-I Zikurāta pakājes “akmeņu” tuvumā uzrāda nolasījumus no 23 līdz 2300, kas ārkārtīgi labi korelē ar senajo BT teiksmās apdziedāto koklētspēju un proti - vērtība 23 būs nolasāma bālā zēna inkapsulanta tuvumā, 230 - krīva un 2300 - virsaiša.

Protams, rodas jautājums – kur atrodas un un kāds ir Krīvu Krīva Bērziņtēva (KKBT) inkapsulanta dotais nolasījums?

Atbilde it pārsteidzoši vienkārša - šāda inkapsulanta nemaz nav un nav bijis, jo KKBT bija vienīgais no BT, kas tika piespiests brīvprātīgi slīkt, salt un badu ciest 80 dienas un palika neinkapsulējies, citiem vārdiem sakot - viņš tika piespiests pieteikties būt par mesiju -BT miera sargu un modinātāju. Kā viņš pārdzīvoja lielos plūdus (ja tie vispār bija), nav zināms, bet dzīvs viņš ir vēl šobaltdien.

Kad plānotie slīcināšanas pasākumi beidzās, KKBT pamazām sāka modināt BT no to nejūtīgā un ārkārtīgi ilgtspējīgā stāvokļa. Tagad mēs redzam, ka šo procesu KKBT veic ļoti lēni, un jāsaka - labi, ka tā, jo liels BT daudzums zemes virsū izraisītu kokļu deficītu un pastiprinātu balto bārdu plūkāšanu. Kamēr BT ir maz, tie ir spiesti konsolidēties pret KKK nospiedošo vairākumu un tālab būt pārliecinātākiem par savu gaitu pareizību un veltīgumu.

Tikai no lielā "akmeņu" daudzuma Zikurāta pakājē mēs varam nojaust, cik ilga vēl būs BT vēsture – cik laika paies, kamēr visi BT tiks uzmodināti no inkapsulētā stāvokļa! Tad būs tautai jauni laiki, tad būs tauta svabada!

Bc.Pok Akmentiņš 68003. gada marts