Kas ir Balto Tēvu apspiedēji?


Labieši – Baltie Tēvi, kas kaut kur sadabūjuši zeltu, sudrabiņu. Visi Baltie Tēvi vēlas kļūt par labiešiem, taču nevēlas neko darīt, lai par tiem kļūtu.
Bajāri – Baltie Tēvi, kam vara. Parasti bajāri pēc zināma laika kļūst par labiešiem.
Vagari - ar to palīdzību apspiedēji spiež Baltos Tēvus strādāt savos tīrumos un rijās.
Bajāru karadraudze – vajadzīga gadījumam, ja Baltie Tēvi atliektu muguriņu un sāktu dumpoties, kā arī meslu ievākšanai no Baltajiem Tēviem un labiešu turēšanai bijāšanā.
Krustneši – nevienam nesaprotamu iemeslu dēļ laiku pa laikam iebrūk nabadzīgajā Balto Tēvu zemītē, to galīgi izpostot. Dod ieganstu Baltajiem Tēviem vaidēt par 800 apspiestības gadiem. Lai arī krustneši tos apspiež un izmanto, Baltajiem Tēviem tīk svešzemnieku zelts, sudrabiņš.
Melngalvji  - radniecīgi krustnešiem, tomēr dzīvo par tālu vai ir skaitā pārāk maz, lai postītu Balto Tēvu zemīti. Viņiem ir pūriem zelts, sudrabiņš. Tuvākos no melngalvjiem sauc par vikingiem.
Sliktie tēvi – pašiem nekā nav, tādēļ laiku pa laikam cenšas atņemt visu Baltajiem Tēviem, izpostot viņu zemīti. Tā kā šiem svešzemju postītājiem nav krustnešu zelta, sudrabiņa, Baltajiem Tēviem ir galēji noraidoša attieksme pret tiem. Tomēr Baltajiem Tēviem pie sliktajiem tēviem patīk dažas lietas, piemēram, sidrabkokļu pārpilnība. Sliktajiem tēviem ir vēl noraidošāka attieksme pret krustnešiem un melngalvjiem kā Baltajiem Tēviem, gluži pamatoti uzskatot, ka it īpaši dažas melngalvju ciltis traucē tiem apspiest un izlaupīt daudz vairāk zemju kā pašreiz.