Par ko muguriņas liecam?


Vienīgais veids, kā iegūt svētdziru, ir mainīt to pret vaska ritulīšiem. Tā kā svētdzira Baltajiem Tēviem ir nepieciešama regulāri, tie vaska ritulīšu iegūšanai ir spiesti doties klaušās pie labiešiem un krustnešiem. Tur tie vagaru uzraudzībā liec muguriņas, lai vairotu savu apspiedēju zelta, sudrabiņa krājumus. Tomēr paši viņi saņem nevis šīs nerūsošās naudiņas, bet gan vaska ritulīšus, kuros, pēc Balto Tēvu uzskata, pie pirmās izdevības sametas kodes. Tādēļ iegūtos vaska ritulīšus tie pēc iespējas ātrāk maina pret svētdziru, kā rezultātā spiesti doties jaunās klaušās. Paveicas tiem Baltajiem Tēviem, kuri pamanās nokļūt klaušās pie melngalvjiem, jo tiem ir ozeriņi, kurus kodes nebojā. Tomēr arī tad Balto Tēvu dzīvīte nav salda, jo siekiem zelts, sudrabiņš ir tikai labiešiem un krustnešiem.