Balto Tēvu svētvietas Dievzemītē


Vissvētākās vietas Dievzemītē ir tās, kurās iztek svētdziras avoti. Baltie Tēvi katru dienu lūdz Laimes māti, lai tā avotiem gana daudz svētdziras atvēl. Patlaban Baltajiem Tēviem vissvētākie ir avoti, kuros iztek Bauskas gaišais, Lāčplēša gaišais, Tērvetes un Piebalgas. Ļoti mīļas ir arī tās svētbirzis, kurās par Balto Tēvu vissvētākajām svētdzirām nav pārāk daudz vaska ritulīšu jāatdod.
Gauži svēta vietā ir Pokaiņu mežs, jo nekur citur nevar tik diženi tukšot kokli kā stāvot Zikurāta virsotnē jeb svētavotā spoguļojoties.