Ziemassvētki


Ziemassvētki ir laiks, kad Balto Tēvu stulbums un mēlnešu vara pār tiem ir redzami koši jo koši. Ziemassvētkos krustneši ir ieviesuši paradumu cirst eglītes. To viņi dara tādēļ, lai eglītes neizaugtu lielas, viņās nesakāptu modri Tālavas taurētāji un nebrīdinātu par Dievzemītes izlaupīšanu. Savukārt Baltie Tēvi domā, ka cērtot ziemassvētku eglīti tie līdzinās labiešiem jeb pat krustnešiem, un tālab bariem vien metas mežā pašas smuidrākās eglītes izcirst. Tā nu iznāk, ka Tālavas taurētāji vēlāk sēd zemās un līkās eglēs, kur tie viegli var savas taures pret krustnešu zeltu, sudrabiņu samainīt. Bet paši Baltie Tēvi, klaušās iedami, tikai nopūšas: “Ko tad nu mēs, mums tik maza zemīte, bet pat to mēs nosargāt nevaram…”.